Contact

Top 10 OWASP Cyber Security Principles : Bescherm uw bedrijf

In dit artikel bekijken we de tien belangrijkste beveiligingsprincipes van het Open Web Application Security Project (OWASP). Heeft uw bedrijf ze geïmplementeerd?

Cyberveiligheid wordt steeds belangrijker voor zowel bedrijven als particulieren. Naarmate meer van ons persoonlijke en professionele leven online wordt doorgebracht, het risico van cyberaanvallen en datalekken blijft stijgen. Om ons tegen deze bedreigingen te beschermen, is het belangrijk de beginselen van cyberbeveiliging te begrijpen! En passende maatregelen te nemen om onze systemen en gegevens te beschermen.

Een van de primaire kaders voor het begrijpen van cyberbeveiliging is de Open Web Application Security Project (OWASP). OWASP is een wereldwijde gemeenschap van beveiligingsdeskundigen die samenwerken om best practices in de beveiliging van webtoepassingen te ontwikkelen en te bevorderen. Als onderdeel van deze inspanning heeft OWASP een lijst opgesteld van de top 10 beveiligingsrisico's voor webtoepassingen.

Laten we beginnen met het onderzoeken van de 10 kernbeginselen van OWASP en hoe deze kunnen worden toegepast om de cyberbeveiliging van uw organisatie te verbeteren:

1. Injectie

Injectieaanvallen zijn een van de meest voorkomende en gevaarlijke soorten cyberaanvallen. Zij doen zich voor wanneer een aanvaller erin slaagt kwaadaardige code in een webtoepassing te injecteren, die vervolgens door de toepassing kan worden uitgevoerd en schade kan veroorzaken.

Enkele voorbeelden van injectieaanvallen zijn SQL- en XML-injecties, waarbij een aanvaller kwaadaardige code injecteert in een webtoepassing.

Ter bescherming tegen injectieaanvallen is het daarom belangrijk de invoer te valideren en te verwerken.

2. Gebroken Authenticatie en Sessiebeheer

Gebroken authenticatie en sessiebeheer verwijst naar kwetsbaarheden in de manier waarop een webtoepassing omgaat met gebruikersauthenticatie en sessiebeheer.

Door deze kwetsbaarheden kunnen aanvallers toegang krijgen tot vertrouwelijke informatie of zich voordoen als legitieme gebruikers.

Voorbeelden van inadequaat authenticatie- en sessiebeheer zijn zwakke wachtwoorden, ongecodeerde sessietokens en het gebruik van standaard of vooraf gedefinieerde sessie-identificatiemiddelen.

Ter bescherming tegen deze kwetsbaarheden is het belangrijk sterke, unieke wachtwoorden te gebruiken, alle sessietokens versleuteld op te slaan en veilige, willekeurige sessie-ID's te gebruiken.

3. Cross-Site Scripting (XSS)

XSS is een soort injectieaanval waarbij kwaadaardige JavaScript-code in een webtoepassing wordt ingevoegd. XSS-aanvallen kunnen worden gebruikt om gevoelige informatie te stelen, webpagina's te manipuleren of andere aanvallen uit te voeren.

Ter bescherming tegen XSS-aanvallen is het valideren en zuiveren van invoer en het coderen van uitvoer essentieel. Dit omvat het valideren van alle gebruikersinvoer om er zeker van te zijn dat deze veilig is. U wilt ook potentieel gevaarlijke tekens en alle uitvoer versleutelen om te voorkomen dat kwaadaardige code wordt uitgevoerd.

4. Onveilige directe objectverwijzingen

Onveilige directe objectverwijzingen komen voor wanneer een webapplicatie gevoelige gegevens of bronnen blootstelt door er rechtstreeks in de applicatiecode naar te verwijzen. Hierdoor kunnen aanvallers toegang krijgen tot deze gegevens of bronnen, zelfs als zij daartoe niet gemachtigd zijn.

Voorbeelden van onveilige directe objectverwijzingen zijn het gebruik van hard gecodeerde databasesleutels of het gebruik van URL-parameters om toegang te krijgen tot gevoelige gegevens of bronnen.

Ter bescherming tegen onveilige directe objectverwijzingen is het belangrijk toegangscontrole en machtigingen te gebruiken en te voorkomen dat gevoelige gegevens of bronnen rechtstreeks in de applicatiecode worden blootgesteld.

5. Verkeerde configuratie van de beveiliging

Met beveiligingsfouten wordt verwezen naar kwetsbaarheden in de manier waarop een webtoepassing is geconfigureerd. Deze kwetsbaarheden kunnen aanvallers toegang geven tot gevoelige informatie of de beveiliging van de toepassing in gevaar brengen.

Voorbeelden van onjuiste beveiligingsconfiguratie zijn het gebruik van standaard of zwakke wachtwoorden, het niet bijwerken van de onderliggende toepassing of het besturingssysteem, en het ontbreken van goede toegangscontroles.

Om beveiligingsfouten te voorkomen, is het belangrijk sterke en unieke wachtwoorden te gebruiken, de toepassing en het besturingssysteem bij te werken en passende toegangscontroles uit te voeren.

6. Blootstelling aan gevoelige gegevens

Blootstelling van gevoelige gegevens verwijst naar de onjuiste bescherming van gevoelige gegevens, zoals wachtwoorden, creditcardnummers of persoonlijke informatie. Hierdoor kunnen aanvallers deze gegevens stelen of manipuleren en voor hun eigen doeleinden gebruiken.

Voorbeelden van blootstelling aan gevoelige gegevens zijn het gebruik van niet-gecodeerde gegevens, het opslaan van gevoelige gegevens in platte tekst, of het ontbreken van toegangscontroles voor gevoelige gegevens.

7. Cross-Site Request Forgery (CSRF)

CSRF is een type aanval waarbij de webbrowser van een gebruiker wordt gemanipuleerd om namens de gebruiker acties uit te voeren op een webapplicatie. Hierdoor kunnen aanvallers toegang krijgen tot gevoelige informatie, of de toepassing manipuleren op manieren die niet opzettelijk zijn.

Voorbeelden van CSRF-aanvallen zijn het indienen van ongeoorloofde transacties of verzoeken, of het manipuleren van gebruikersaccounts.

8. Componenten met bekende kwetsbaarheden gebruiken

Het gebruik van componenten met bekende kwetsbaarheden verwijst naar het gebruik van software of bibliotheken met bekende beveiligingsproblemen. Deze kwetsbaarheden kunnen door aanvallers worden uitgebuit om toegang te krijgen tot gevoelige informatie, of om de beveiliging van webapplicaties te compromitteren.

Voorbeelden van onderdelen met bekende kwetsbaarheden zijn openbronsoftware of bibliotheken die niet zijn bijgewerkt om bekende kwetsbaarheden te verhelpen, of bedrijfseigen software die niet naar behoren is getest of gepatcht.

Ter bescherming tegen het gebruik van componenten met bekende kwetsbaarheden is het essentieel om alle software en bibliotheken up-to-date te houden, en om alle componenten van derden zorgvuldig te evalueren en te testen voordat ze in een webapplicatie worden gebruikt.

9. Ontoereikende logs en toezicht

Om inadequate logging en toezicht te voorkomen, is het van belang robuuste registratie- en toezichtsystemen in te voeren en ervoor te zorgen dat deze systemen regelmatig worden herzien en onderhouden.

10. Het niet beperken van URL-toegang

Ter bescherming tegen het niet beperken van URL-toegang is het belangrijk toegangscontroles en machtigingen in te voeren en ervoor te zorgen dat alleen bevoegde gebruikers toegang hebben tot gevoelige pagina's of bronnen.

Dit kan het gebruik inhouden van authenticatie- en autorisatiemechanismen en de toepassing van een strikt toegangscontrolebeleid.

Digitale marketeers aan het werk [AI-gegenereerde afbeelding]
Gidsen en tools

Digitale marketing: Een winnende strategie

Ontdek waarom digitale marketing een winnende strategie is voor bedrijven in de huidige digital-first wereld. Bereik een wereldwijd publiek, bespaar kosten en meet resultaten met digitale marketing. Ontdek de onderdelen van digitale marketing, waaronder SEO, contentmarketing, sociale-mediamarketing, e-mailmarketing en PPC. Begin uw digitale marketingreis met deze bruikbare tips en omarm de kracht van digitale marketing voor de groei van uw bedrijf.